Wybierz język Choose your language Polski English

Najczęściej zadawane pytania

Czy jest możliwość zamontowania studni w pasie jezdni?

Konstrukcja studni wodomierzowych KAJMA I i II nie jest przystosowana do bezpośredniego montażu w pasie jezdni. W wypadku konieczności montażu studni w ciągach komunikacyjnych studnie należy montować pod włazem DN600 o odpowiedniej wytrzymałości, dodatkowo posadowiony na betonowym pierścieniu odciążającym. Wróć