Wybierz język Choose your language Polski English

Najczęściej zadawane pytania

Czy można zamontować 2 wodomierze w 1 studni? Jakie są możliwe zmiany konfiguracji zestawów wodomierzowych?

Dwa wodomierze DN15 lub DN20 można zamontować tylko w studni wodomierzowej KAJMA II. Studnia wodomierzowa KAJMA I ze względu na zbyt małą średnicę wewnętrzną nie jest przewidziana do montażu więcej niż jednego wodomierza.
Zestawy wodomierzowe na życzenie klienta mogą zostać doposażone o kurek spustowy wody, odpowietrznik automatyczny, zawór antyskażeniowy, złączki ISO.Wróć