Wybierz język Choose your language Polski English

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego studnia wodomierzowa KAJMA nie posiada dna?

Otwarte dno w studni umożliwia wykorzystanie geotermalnych właściwości ziemi dzięki czemu w okresie zimowym możliwe jest utrzymanie dodatniej temperatury przy wodomierzu. Dodatkowo otwarte dno umożliwia montaż na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych bez obaw działania sił wyporu.Wróć